JUL-064 - 天海心2019年番号 向かい部屋の人妻 深田

JUL-064 - 天海心2019年番号 向かい部屋の人妻 深田

发明芎辛温,上升入肝经,行冲脉,血中理气药也。脾瘅口中时时溢出甜水者,非此不除。

同芎、当归则和营散血。苗名小草,亦能利窍兼散少阴风气之结也。

男子阴疝偏坠,小儿秃顶,鼻衄,及热毒下痢紫血、鲜血,用此并效。妇人血风攻脑,头旋闷绝,忽倒不知人事者,用苍耳草嫩心阴干为末,酒服甚效。

 艾火炙用独颗蒜甚良,以其力专也。其子治肠痈,去面黑,润肌肤。

患痈疽人食之则生恶肉。昔人治心痛,以生地黄汁作冷淘,食之取吐,不吐则利出长虫,如辟宫而安,此即《本经》除寒热积聚之验。

引补血药入血分以培养不足之真阴。又捣敷治下部疮及蠼尿,男子阴肿。

Leave a Reply